The National Academy of Sciences, Republic of Korea


Membership

 • Members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
 • deceased members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
  • Honoray Members
 • Honorary Members

 • Ȯ
 • Ʈ

The Humanities & Social Science Division

HomeMembershipDeceased Members
       
 
Subdivision I
Subdivision 1 (30) : Mathematics, Physics, Chemistry, Astronomy & Meteorology
 Chun, Poong Chin  Ree, Tai Kyue  Kim, Dong Il  Ahn, Tong Hyuk
 Kwon, Nyong Dae  Choi, Kyu Nam  Choi, Yun Sik  Park, Chol Jae
 Park, Ha Wook  Cho, Kwang Ha  Lee, Won Chol  Chang, Ki Won
 Pahk, Chung Ki  Sung, Chwa Kyung  Pac, Pong Youl  Kim, Chi Young
 Choh, Soon Tahk  Choi, Sang Up  Lee, Sang Soo  Choi, Q Won
 Kim, Jung Soo  Shim, Jyong Sup  Pak, Eul Yong  Yoon, Se Won
 Kim, Tae Rin  Park, Tai Won  Yoon, Kap Byung  Yoon, Nung Min
 Lee, Ik Choon
 Song, Hee Sung
Subdivision II
Subdivision 2 (23) : Biology, Geology, Physical Education, Nutrition & Home Economics
 Kang, Yung Sun  Son, Chi Moo  Jung, Tae Hyun  Park, Tong Kil
 Kim, Ho Sik  Lee, Min Jai  Cho, Bok Song  Lee, Byung Wee
 Chai, Re Suk  Kim, Ok Joon  Kim, Choon Min  Kim, Chang Whan
 Kim, Sam Soon  Hong, Soon Woo  Yun, Suc Kew  Kim, Bong Kyun
 Ju, Jin Soon  Lee, Dae Sung  Chung, Young Ho  Kim, Hoon Soo
 Lee, Yung Nok  Kim, O Joong  Park, Hee In
Subdivision III
Subdivision 3 (29) : Architecture, Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Textile Engineering, Mining Engineering, Electrical Engineering, Electronics, Naval Architecture, Civil Engineering & Aeronautics
 Lee, Kyun Sang  Won, Tae Sang  Choi, Kyung Yol  Lee, Chong Il
 Lee, Chae Hoh  Choi, Bang Jin  Yun, Il Jung  Min, Han Sik
 Kim, Ki Dok  Choi, Ho Young  Kim, Chong Suk  Kim, Zae Geun
 Choi, Hyung Sup  Kim, Mun Sang  Lee, Ryang  Shin, Yung Kee
 Chang, SuckYoon  Yoon, Dong Suk  Han, Man Chun  Kang, Myung Soon
 Oh, Hyun Wee  Choi, Keh Kun  Rhee, Sung Won  Kim, Zai Kuk
 Woo, Hyung Ju  Lee, Taik Sik  Hwang, Jong Heul  Rhee, Man Young
 Cho, Sun Whi
Subdivision IV
Subdivision 4 (27) : Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine & Pharmacology
 Yun, Il Sun  Han, Koo Dong  Lee, Chae Koo  Lee, Chong Ryun
 Park, Myung Jin  Lee, Chae Chun  Lee, Jin Kee  Park, Ho Pung
 Kim, Doo Jong  Lee, Se Kyu  Kim, Myung Son  Ki, Young Suk
 Han, Sim Sok  Woo, Lin Keun  Rha, Sae Jin  Lee, Mun Ho
 Lee, Woo Choo  Kim, Yong Kwan  Seo, Byong Seol  Lee, Young So
 Lee, Jang Nag  Kim, Ki Hong  Chang, Shin Yo  Park, Soo Sun
 Lee, Ki Yung  Kim, Ju Whan  Kim, Chung Yong
Subdivision V
Subdivision 5 (23) : Agriculture, Forestry, Animal Science & Fisheries
 Cho, Baik Hyun  Hyun, Shin Kyu  Chyung, Moon Ki  Woo, Chang Chun
 Kim, Ho Jik  Song, Jae Chol  Lee, Keun Tae  Park, Seung Mann
 Shim, Chong Supp  Chi, Yong Rin  Lee, Chun Yung  Park, Byung Hui
 Yun, Sang Won  Lee, Chang Gu  Kim, Sung Won  Lee, Eun Woong
 Chung, Hoo Sup  Kang, Jae Won  Paik, Woon Hah  Kim, Moon Hyup
 Koh, Chae Koon  Park, Yeung Ho  Chun, Seh Kyu